Location:HOME >> Liên hệ

Contact

Công Ty TNHH Máy Công Nghiệp ( Tập Đoàn ) rèn dập An Dương
Bán hàng
Điện thoạ: +86-372-5986767 / 5986768/ 3389682 ,5931234 Fax:

+86-372-5922446

 
Dịch vụ sau bán hàng
Điện thoạ: +86-372-5986767 / 5986768 Fax:

+86-372-5922446

 
E-Mail info@chinesehammers.com
Website Http://www.chinesehammers.com
Địa chỉ: Phía Tây đường Trường Giang, Khu công nghiệp Công Nghệ Cao, Thành phố An Dương, Hà Nam, Trung Quốc.
PostCode: 455000